Hoppa till navigeringen

Göteborgs Fasadputs AB är ett entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning, med en lång och stabil verksamhet i Västsverige.

Urgammalt hantverkskunnande förenat med modern teknik - det är en bra sammanfattning av vår passion för fasader. Vårt långsiktiga kvalitetstänkande har därtill gjort oss till det äldsta och största specialistföretaget inom vår bransch i Göteborgsregionen.

Sedan starten 1966 har Göteborgs Fasadputs AB försett otaliga fastigheter med puts- och murningsarbeten, som tillfört våra uppdragsgivare bestående värden såväl ekonomiskt som estetiskt.

Göteborgs Fasadputs AB arbetar med både nyproduktion och renovering. Förutom den vackra putsade eller murade fasaden värnar vi självklart om hela husets utsida där även tak, fönster, plåtar, balkonger och socklar ingår.  

Vi vill förenkla för våra uppdragsgivare att värna om sitt putsade eller murade hus. Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi dig att ta ett helhetsansvar för din fasad.

Göteborgs Fasadputs AB har rötterna i historien och blicken mot framtiden. Detta sätt att förhålla oss har gjort att vi frekvent deltar i olika utvecklingsprojekt, bl. a. var vi med i framtagandet av Serporoc-metoden; den metod för tilläggsisolering och puts som blivit den mest använda i Sverige.

 

Göteborgs Fasadputs AB är medlem i branschorganisationen SPEF samt i Sveriges Byggindustrier.