Hoppa till navigeringen

Vi skall alltid ha en säker och god arbetsmiljö.

 

Detta säkerställer vi genom att:

·       Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas

·       Alla skall vara med i Arbetsmiljöarbetet

·       Vi skall alltid respektera allas lika värde

·       Ingen får vara alkohol eller drogpåverkad