Hoppa till navigeringen

De första femtio åren

Vår historia började 1966 då Lennart Svensson startade Göteborgs Puts. Vid den här tiden hade byggbolagen alla yrkeskategorier anställda och byggde helt med egen personal. Företagets affärsidé var därför att med sina specialistkunskaper rätta till dåligt gjutna eller murade innerväggar med puts.

Ökande efterfrågan

Under de första åren växte företaget snabbt och att mura fasader blev en kompletterande verksamhet. I samband med oljekrisen 1973 var vi med och utvecklade Serporoc, fortfarande den i Sverige mest använda metoden för tilläggsisolering med puts. Samtidigt började företaget alltmer att fokusera på utvändig fasadputs.

Projekt Östra Nordstan

I slutet av 70-talet ändrades företagsnamnet till det nuvarande namnet Göteborgs Fasadputs. Ett stort lyft blev uppdraget att mura och putsa Östra Nordstan, på den tiden norra Europas största inomhusköpcentrum.

Framgångarna fortsatte för Gfpab och under 80-talet hade murarbeten och putsarbeten lika stor omfattning i företaget.

Generationsväxling

Under slutet av 90-talet fick Fredrik Dahl (som arbetat i företaget sedan -87) och Ulrik Berg (sedan -95) möjlighet att köpa in sig i företaget och efter en tvåårsperiod kunde de helt ta över ägandet. Gfpab hade därmed gått över till nästa generation för förvaltning och vidareutveckling av den specialistkunskap som då hade byggts upp under mer än 30 år. Den tredje delägaren med ett gediget förflutet sedan mer än 30 år i branschen, Kristian Engberg,  anslöt till ägargruppen som vd 2015.

Göteborgs Fasadputs har rötterna i historien och blicken riktad mot framtiden. Detta innebär att vi har gedigen erfarenhet och genom våra kunskaper kan vi bidra till företagets och branschens fortsatta utveckling.