Hoppa till navigeringen

För att bli murarmästare måste man först genomgå ett teoretiskt prov som innehåller allmänna frågor om bygg, regelverk som måste följas, byggfysik samt mur- och putsteori. När man klarat av det teoretiska provet återstår ett praktiskt prov, som genomförs på Bräckegymnasiet i Göteborg under 2 dagar. Där murar de potentiella murarmästarna upp en vägg i tegel enligt bestämda mått, med olika typer av valv och utkragningar. De ska även putsa en vägg med olika typer av ytputs och visa att de behärskar s k listdragningar. De praktiska proven kontrolleras av  representanter från Sveriges Hantverksråd. 

Vi på Göteborgs Fasadputs är mycket stolta över att ha Kenneth, en av Sveriges totalt fem murarmästare, anställd hos oss. Kenneth har arbetat som murare på Göteborgs Fasadputs sedan 1990, först som lärling för att sedan ta steget att bli murare och 2012 murarmästare. Kenneth behärskar varje del i det murade och putsade byggandet.