Hoppa till navigeringen

I mitten på 70-talet utveckalde vi tillsammans med Ernström, Serporock metoden för att tilläggs isolera hus. Denna metod är vid dags dato fortsatt den mest använda metoden i Sverige, självklart har vi under åren bevarat och förädlat kunskapen om hur detta ska utföras på bästa sätt.

Puts på tung stomme såsom, tegel, lättklinker, lättbetong är en självklarhet för oss att erbjuda dig.